Przedszkole Katolickie Wojtuś

Przedszkole przyjazne rodzicom

Spotkanie tutora z rodzicami tworzy  wartość dodaną i jest przestrzenią dialogu, dyskusji na temat postępów dziecka, jego mocnych stron i tych nad którymi warto pracować oraz pomaga w stworzeniu optymalnego planu dla jego rozwoju.

TUTORING RODZINNY – Każda rodzina ma swojego opiekuna (tutora).
Tutorem jest zazwyczaj nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej, wspiera rodziców w wychowaniu dziecka.

W praktyce wygląda to tak:
  • dzięki połączeniu wiedzy rodziców o rozwoju dziecka w rodzinie i wiedzy opiekuna o działaniu dziecku w przedszkolu, możliwe staje się wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów, realizowanych równolegle w domu i w przedszkolu.
  • rozmowy z opiekunem odbywają się co najmniej trzy razy w roku. Istnieje możliwość częstszych spotkań – rodzice mogą zwracać się do tutora ze wszystkimi pytaniami, czy wątpliwościami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.
  • staramy się (jeśli to tylko możliwe), by spotkanie było udziałem obojga rodziców, gdyż oboje są ważni w wychowaniu i każde z nich wnosi w ten proces swój cenny wkład.
  • Spotkanie zaplanowane jest bez obecności dziecka.

Wykłady, warsztaty, fachowa literatura

dot. małżeństwa, rodziny, wychowania. Pomagamy rodzicom i małżonkom podnosić kompetencje wychowawcze. W RAMACH CZESNEGO zapewniamy rodzicom udział w ciekawych wykładach, spotkaniach z ekspertami specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki, rodziny.