PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECIOM

DZIECKO, KTÓRE SIĘ BAWI DOŚWIADCZA PEŁNI DZIECIŃSTWA

Zabawa to podstawowa forma aktywności, która daje możliwość wspierania i wspomagania rozwoju dziecka. Zabawa daje przestrzeń do ukazywania swojego wnętrza oraz przeżyć. Jest również sposobem nabywania wiedzy i nauki. Wykorzystując wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii małego dziecka wiemy jak kształtować swobodę i twórczość, urozmaicać ten proces, zaciekawienie, zainteresowanie i wzmacniać procesy motywacyjne.

Nasz program obejmuje:

NOWATORSKI PROGRAM WYCHOWAWCZY „Wzrastamy”

Łączymy naukę z wychowaniem. Dlatego każdego dnia wspólnie z rodzicami staramy się kształtować dobre nawyki i postawy u dzieci, takie jak: szczerość, pracowitość, porządek, hojność, odpowiedzialność, męstwo, pobożność, radość itd. Jak to robimy? Po pierwsze poprzez własny przykład oraz spójny i oparty o znajomość okresów sensytywnych program wychowawczy „WZRASTAMY”. Dzieci są zachęcane i inspirowane między innymi do codziennych ćwiczeń i wykonywania małych zadań, związanych z prostymi czynnościami w zakresie samoobsługi, higieny, spożywania posiłków, dyżurów itd. Dzięki temu mają okazję do nauki samodzielności, ćwiczenia dobrych nawyków, kształtują charakter i wzmacniają motywację do pracy nad sobą.

PSYCHOMOTORYKĘ

znaczenie ruchu w rozwoju dzieci jest fundamentalne. „Głód ruchu”, który dzieci odczuwają musi zostać zaspokojony. Codzienne zajęcia z zakresu psychomotoryki odpowiadają na tę potrzebę. To ważny środek zdobywania informacji na temat otaczającego świata. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia dziecko ma możliwość poznawania siebie samego, własnego ciała i własnych możliwości, orientacji w schemacie własnego ciała, oszacowania swoich umiejętności, a także rozwijania wiary we własne siły oraz zdobywania w trakcie zabaw ruchowych, społecznych doświadczeń z innymi osobami. Czas przedszkola jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Aktywność fizyczna pobudza dojrzewanie układu nerwowego, szybciej dojrzewa kora ruchowa następuje wzrost szybkości przewodzenia impulsów nerwowych, co usprawnia koordynację ruchową co wraz z wiekiem dziecka będzie miało wpływ m.in. na rozwój umiejętności czytania, pisania, liczenia, zapamiętywania. Ruch to również forma czynnego wypoczynku.

INTENSYWNĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

3 razy w tygodniu na wszystkim poziomach w przedszkolu. Nauka poprzez zabawę, bity obrazkowe, wyrazowe rymowanki, piosenki i historyjki.

WCZESNE CZYTANIE

zajęcia przygotowujące do nauki czytania, pisania. Wprowadzamy dzieci w świat liter, sylab, pierwszych wyrazów, metodą symultaniczno – sekwencyjną, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych. Metoda polega na nauce globalnego czytania. Podczas zajęć wykorzystujemy fascynujące gry i zabawy, ćwiczenia grafomotoryczne, logopedyczne mające na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego, rozwój mowy, percepcję wzrokową, słuchową i pamięć.

WESOŁA MATEMATYKA W RUCHU I W DZIAŁANIU

Matematyka poprzez zabawę i zaangażowanie zmysłów. Dzieci zdobywają mnóstwo doświadczeń i umiejętności z zakresu m.in. klasyfikowania, rytmicznej organizacji czasu, liczenia, mierzenia, ważenia, numerowania, intuicji geometrycznych, orientacji w przestrzeni. Rozpoznawania przyczyny i skutku działania a tym samym jego następstw. Wesoła matematyka to kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.

MUZYKA DLA SMYKA

zajęcia muzyczno-rytmiczne dwa razy w tygodniu. Angażujemy dzieci do aktywnych zabaw ruchowych i tanecznych w oparciu o innowacyjne metody. Zachęcamy do tworzenia własnych instrumentów, melodii i rytmu. Dzieci poznają mnóstwo piosenek, rytmicznych wierszowanek i ćwiczą pamięć. Muzyczne zabawy pozwalają wyrazić ekspresję dzieci, rozładować nadmiar energii, rozwijają kompetencje społeczne, kształcenie muzyczne sprawia, że dzieci szybciej zaczynają mówić, czytać i pisać, a nauka języków obcych przychodzi im łatwiej. Obcowanie z muzyką kształtuje wrażenia i upodobania estetyczne, aktywny kontakt z muzyką wprowadza radosny nastrój. Dodatkowo dzieci podczas codziennych zajęć dydaktycznych lub swobodnych mają możliwość poznawania klasycznych utworów muzyki poważnej.

Religia

katecheza w przyjaznej atmosferze, w naturalny sposób rozmawiamy o najlepszym Ojcu w Niebie, Matce Bożej, Panu Jezusie. Poznajemy historie życia Świętych Patronów, piosenki religijne, biblijne opowieści. Poprzez wykorzystanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych zachęcamy do właściwych postaw. Podstawowe formy pobożności przewijają się w ciągu całego planu dnia w przedszkolu. Są jak bicie serca, którego nie zauważamy ale przecież wiemy, że bije. Modlitwa na rozpoczęcie dnia i na zakończenie. Modlitwa przy posiłku. Kalendarz liturgiczny jest wpisany w życie przedszkolne – pamiętamy o ważnych Świętach i Uroczystościach. Są naturalną częścią, dostosowane do możliwości percepcji dziecka, towarzyszymy szanując wolność drugiej osoby.

Metoda projektów „Ciekawe dlaczego?”

Obserwacje, działanie i eksperymentowanie. Dzieci często zadają dorosłym pytanie: „Dlaczego?” Umożliwiamy dzieciom odkrywanie otaczającego świata poprzez samodzielne lub wspólne zdobywanie wiedzy w naturalny dla nich sposób. Dzieci szukają odpowiedzi na postawione przez siebie pytania, prowadzą obserwacje, udają się na wyprawy badawcze, spotykają się z ekspertami oraz przygotowują własne prezentacje, które przedstawiają swoim rówieśnikom. Podążamy za ciekawością dzieci i ich naturalnymi potrzebami.

English Week

wyjątkowy tydzień w roku wypełniony zabawami, konkursami i grami w języku angielskim z wiodącym tematem przewodnim np. One day with the Queen, lub Paddington Bear in London

Rodzinne święto Przedszkola Katolickiego Wojtuś

wspólna msza święta, rodzinne spotkanie z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka – konkursy, zabawy integracyjne, dziecięce występy, występy Rodziców dla dzieci.