Kształcimy integralnie poprzez rozwój:

  • intelektualny – znajomość okresów sensytywnych i szczególnych możliwości małych dzieci, pomaga nauczycielom i rodzicom wspierać ich w poznawaniu świata,
  • emocjonalny – wiek przedszkolny to okres szczególnie ważny, gdyż cechuje go niezwykłe bogactwo i zróżnicowanie w przejawianiu emocji. Umiejętność ich rozpoznawania, dostrzegania oraz panowania nad nimi w różnorodnych sytuacjach społecznych stwarza dzieciom optymalne warunki do uczenia się sposobów reagowania na różne wydarzenia. Daje to wymierne korzyści, które przekładają się na jakość radzenia sobie z zadaniami, które dziecko podejmie w przyszłości w szkole,
  • fizyczny – w zdrowym ciele zdrowy duch! Codzienne sportowe wyzwania na placu zabaw, regularne ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sensomotoryki oraz nauka nawyków higienicznych to nasz priorytet na każdy dzień,
  • wolitywny – wzmacniamy mocne strony dzieci i wspieramy naukę w słabszych obszarach. Każdy tydzień i miesiąc to praca nad nowymi Zabawy, rymowanki, wyliczanki, indywidualne zadania, praca w grupie. Stwarzamy przestrzeń do pełnego rozwoju młodego człowieka poprzez radość w osiąganiu małych celów i pozytywną motywację,
  • duchowy– nasz program oparty jest o wartości chrześcijańskie katolickie. Pragniemy by dzieci, rozwijały szacunek dla każdego człowieka, miały chęć służenia Bogu
    i ludziom oraz kształtowały optymistyczne podejście do wyzwań życia codziennego.

Model edukacyjny

Personalizm chrześcijański | edukacja spersonalizowana

Każde dziecko jest wyjątkową, niepowtarzalną osobą. Przedszkole Katolickie Wojtuś działa w oparciu o model edukacji spersonalizowanej, który pomaga w osiągnięciu najwyższego poziomu rozwoju indywidualnych możliwości i zdolności. Program wychowawczy przedszkola obejmuje wszystkie obszary rozwoju człowieka. Kształcimy dzieci tak, by wyrastały na odpowiedzialnych dorosłych. Wspieramy rodziców w pełnieniu ich wychowawczej roli. Wszystko co robimy, opieramy na szacunku do drugiej osoby.

W PRZEDSZKOLU, KTÓRE WSPIERA RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA I STANOWI PRZEDŁUŻENIE DOMU RODZINNEGO OSIĄGAMY NAJLEPSZY Z EFEKTÓW – DZIECI WYCHOWUJĄ SIĘ W SPÓJNYM I ZINTEGROWANYM ŚRODOWISKU

Stawiamy na wysoką jakość edukacji

Podążamy za dzieckiem uwzględniając jego naturalną ciekawość i zainteresowania. Pozwalamy doświadczać, zadawać pytania, eksperymentować, wiemy, że rozwój ruchowy jest kluczowy. Wdrażamy innowacje pedagogiczne, które będą wspierały jak najpełniej rozwój dziecka.

Wspieramy rodziców

Jaką ścieżkę edukacji wybrać dla naszych dzieci? To jedna z ważniejszych rodzicielskich decyzji. Zależy nam na szczerej, otwartej i opartej na dialogu współpracy. Ścisły kontakt z opiekunem/tutorem zapewnia pełną wiedzę o postępach pociech, a także podpowiedź jak wspierać mocne strony dziecka i jak pracować w obszarach, które tego wymagają. Na co szczególnie zwrócić uwagę. Rodzice mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji rodzicielskich poprzez udział w wykładach i warsztatach organizowanych w Przedszkolu Katolickim Wojtuś.

Mundurek przedszkolny

to rozwiązanie porannego problemu: w co się ubrać? Dziecko samo może każdego dnia przygotować sobie ubranie do przedszkola i zawsze będzie to odpowiedni strój. Doświadczenia wskazują, że wychowawca patrząc na dzieci w mundurkach widzi dokładniej wyraz twarzy, zauważa różne reakcje, mimikę czy ekspresję, szybciej zapamiętuje imiona. Na późniejszych etapach edukacyjnych również obowiązują mundurki szkolne.

Agenda

to rodzaj kalendarza książkowego, w którym dzieci otrzymują wpisy na temat swoich dokonań w przedszkolu. Agendy stanowią także formę komunikacji między nauczycielami i rodzicami. To w nich zapisywane są zadania tutoringowe. W agendach rodzice wpisują także sukcesy dzieci, które czytane w przedszkolu w obecności dziecka są dla niego motywacją do dalszej pracy. Agendy dzieci przynoszą do przedszkola codziennie.