18 maja 2022 r. odbyło się spotkanie dla Rodziców zainteresowanych nowo powstającym na osiedlu Pomorzany Przedszkolem Katolickim Wojtuś. Podczas prezentacji ksiądz Michał Mikołajczak – wicedyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, opowiedział o głównych założeniach inwestycyjnych oraz o trwających pracach adaptacyjnych budynku przy ul. Orawskiej 3a w Szczecinie. W tej chwili trwa remont, którego celem jest dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Naszym celem jest bezpieczeństwo najmłodszych i stworzenie warunków, by dzieci mogły rozwijać wyżyny swoich możliwości. Budynek przedszkolny, w projektowaniu którego brali udział bardzo dobrzy specjaliści, spełnia standardy i wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanepidu oraz wymagania wynikające z modelu edukacyjnego, który chcemy realizować w Przedszkolu Wojtuś.

Rodzice mogli również usłyszeć o głównych założeniach programowych. Pani Małgorzata Sadownik – dyrektor Przedszkola przybliżyła czym jest Tutoring Rodzinny oraz opowiedziała jak będzie wyglądała struktura dnia w przedszkolu. Przedstawiła również główne założenia programu dydaktycznego oraz uzasadniała znaczenie znajomości okresów sensytywnych w kształtowaniu dobrych nawyków i postaw u dzieci.

Rodzice mogli również wysłuchać prelekcji nt. personalizmu chrześcijańskiego, z którego czerpiemy inspirację tworząc Przedszkole Katolickie Wojtuś. Pani Magdalena Kowalska – trener Instytutu EDUCARE https://www.instytut-educare.pl/ przedstawiła podstawowe założenia edukacji spersonalizowanej i opowiedziała jak w praktyce łączyć wychowanie z edukacją, czyli jak wspierać rozwój intelektualny dziecka, dbając również o pracę nad jego charakterem. Osiąganie dobrych wyników dydaktycznych w przyszłości jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego od najmłodszych lat.


REKRUTACJA TRWA. ZAPRASZAMY DO GRUP 3, 4, 5 i 6-latków.

Dzieci kończące zerówkę WOJTUSIA, mają zapewnione preferencyjne warunki dostania się do podstawowych szkół katolickich w Szczecinie.
Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami: info@przedszkolewojtus.pl lub zadzwoń 508 255 881