DZIECKO, KTÓRE SIĘ BAWI, DOŚWIADCZA PEŁNI DZIECIŃSTWA

Poznajmy się!

Przedszkole Katolickie Wojtuś to pierwsze ogniwo placówek w Szczecinie, które prowadzi Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.  Nadzoruje ono również działalność szkół katolickich na Pomorzu Zachodnim i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie. Inicjatywie powstania Przedszkola patronuje Fundacja Księdza Wojtka, której celem jest szeroko rozumiana troska o młodego człowieka, jego rozwój a przede wszystkim otoczenie wsparciem rodziców dzieci, w procesie wychowania. ZDANIE RODZICÓW JEST DLA NAS WAŻNE. Pracujemy metodą TUTORINGU RODZINNEGO. Rodzice mają pełną wiedzę o postępach swoich pociech, zyskują także podpowiedź, jak wspierać mocne strony i na co szczególnie zwrócić uwagę. Nawiązaliśmy współpracę partnerską z EDUCARE – Instytutem Edukacji Spersonalizowanej – by wspierać kompetencje zawodowe, inspiracje i współpracę naszej kadry pedagogicznej i zarządzającej.

TWORZYMY PLACÓWKĘ, W KTÓREJ DZIECI MAJĄ SZANSĘ ROZWINĄĆ WYŻYNY SWOICH MOŻLIWOŚCI.

Inspirację czerpiemy z PERSONALIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. Edukacja spersonalizowana zakłada, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Obejmuje godność człowieka, rozwój jego potencjału i dążenie do integralnego rozwoju w sferze intelektu, emocji, ciała, woli i duszy. Troska o pełen rozwój każdego dziecka i profesjonalne wsparcie rodziców jako pierwszych wychowawców zaowocowało nawiązaniem partnerskiej współpracy z Instytutem EDUCARE, który w centrum myślenia o edukacji stawia człowieka i jego godność. Instytut EDUCARE, w oparciu o doświadczenia placówek w Polsce i na całym świecie tworzy standardy edukacji spersonalizowanej oraz programy szkoleniowe budowane na wartościach, pobudzające pasje, pozwalające tworzyć autorytet w oparciu o wiarygodność i kompetencje nauczycieli, by stali się wyjątkowymi towarzyszami młodych ludzi oraz wsparciem dla rodziców w ich funkcji wychowawczej. Na tym fundamencie nasza placówka pragnie tworzyć własną historię.

Wiemy jak to robić

NOWATORSKI PROGRAM

Program, który realizujemy ukierunkowany jest na drugiego człowieka, kształtuje dobre nawyki i postawy, które wzmacniają charakter,  uczy samodzielności i otwartości na innych. Dostosowujemy metody pracy do wieku i potrzeb dzieci z uwzględnieniem okresów sensytywnych. Wysoki poziom nauczania, dbałość o staranne wychowanie, spójność wartości pomiędzy domem a przedszkolem to sukces we wspieraniu rozwoju młodego człowieka.

STAWIAMY NA RADOSNĄ ATMOSFERĘ, ZNACZENIE ZABAWY W ŻYCIU DZIECKA, POZYTYWNĄ MOTYWACJĘ, KREATYWNOŚĆ, DOŚWIADCZANIE ŚWIATA I BUDOWANIE PRZYJAZNYCH RELACJI Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM.